Zgodovina Planinskega društva Prebold

Še eno planinsko društvo

Z zakasnitvijo smo prejeli zapis o ustanovnem občnem zboru Planinskega društva Prebold. Zborovalci so dne 10. marca 1972 zasedli preboldsko kino dvorano in soglasno izvolili za predsednika tovariša Adija Vidmajerja. V upravnem odboru so še: ing. Vili Vibihal, Kristina Kočevar, Evgen Vedenik, Janez Ancelj, Marija Kapus, Ivo Dežnikar, Zvone Kupec, Srečko Kvas, Janko Zorenč, ing. Danilo Podgornik, ing. Nada Lukman-Flis, Jože Golič, Stojan Vrhovec, Hori Kočevar, Marija Dežnikar, Jože Gogala, Ernest Šeler in dr. Vojteh Jelačin.

Iz predsednikove besede povzemamo, da je pobuda za ustanovitev PD prišla iz mladinskih vrst, posebno iz sekcije šolskega športnega društva, ki je že imelo svojo planinsko sekcijo. V novo PD se je vpisalo 307 pionirjev, 46 lovcev, 40 jamarjev in 50 drugih članov (iz Planinskega vestnika, 1974).

Dosedanji predsedniki

Adi Vidmajer

(1972 – 1982; 1988 – 1992)

»Kadar koli sem pisno ali na predavanjih predstavljal lepote in smisel planinstva, sem se spontano vživel v trenutke, ki sem jih doživel v gorah. Ko sem stal tam visoko nad dnevnim ropotom in se skoraj dotikal oblakov, mi je padla na misel ideja, da bomo ustanovili planinsko društvo ter tako omogočili mnogim ljudem, od najmlajših do starejših, da se skoraj dotikajo oblakov. Zakaj ne? Saj je to bilo doslej možno nekaterim videti samo v filmu.«

Ivo Dežnikar

(1982 – 1986)

»V tistem obdobju se je število članov povečalo na več kot 1.000. V planinskem domu so se zamenjali kar trije oskrbniki, zato smo v domu ob koncu tedna dežurali člani upravnega odbora.«

Tone Ajdič

(1986 – 1988): 

»Priti na vrh gore je nekaj najlepšega. Dotikati se neba je dano redkim in redkokdaj!«

Milan Sušak

(1992 – 1999)

»O našem delu so poročala številna sredstva javnega obveščanja (Radio Goldi, Savinjčan, Novi tednik, Slovenska panorama, Radio Celje, Radio Slovenija, Delo, Večer, Dnevnik, TV Slovenija in VTV). Tako smo tudi planinci ponesli glas Prebolda, prelepega savinjskega kraja pod Žvajgo, daleč naokoli.«

Karli Satler

(1999 – 2003)

»Dosti pozornosti smo namenjali šolanju kadra oziroma izobraževanju. Veliko akcij smo speljali v sodelovanju z vrtcem in osnovno šolo.«

Dušan Vedenik

(2003 – 2006)

»Društvo je postajalo v kraju čedalje bolj prepoznavno in upadanje članstva se je ustavilo. Uspelo nam je organizirati in izvesti prvi planinski tabor za naše mlade planince na Jezerskem in s pomočjo krajanov Marije Reke, planinskih prijateljev in mnogih sponzorjev, zgraditi Blažev bivak na Golavi.«

Janez Zagožen

(2006 – 2013)

»Po pošteno prehojeni poti mi je pogled s pravkar osvojenega vrha odprl dušo, srce pa mi je zaigralo odo slave vsemu stvarstvu. Ali je lahko še kje kaj lepšega?«

Janez Rukav

(2013 – 2014)

Matic Pečovnik

(2014 – danes)

Pet desetletij Planinskega drušva

Prvo desetletje

 • Ustanovitev društva 10. 3. 1972;
 • Prvi uradni pohod (dvodnevni zaključni izlet na Gorjance, jesen 1974);
 • Prvi organiziran pohod v neznano (Lubnik, 1975; Adi Vidmajer in Franci Kapus);
 • Prvi zimski pohod v Marijo Reko 1977;
 • Bojan P. se s tovornjakom pijan zaleti v planinsko kočo 1978;
 • Prenova stare šole v Mariji Reki v planinsko kočo 1972.

Tretje desetletje

 • obnova planinske koče v Mariji Reki 2001;
 • prvi Tončev pohod v Marijo Reko 2000;
 • prvi zimski pohod na Mrzlico in branje poezije ob kulturnem prazniku 2002;
 • odprtje Zvonetove poti na Golavo 1995;
 • ustanovitev mladinskega odseka 2001;
 • mladina PD osvoji 3. mesto na slovenskem orientacijskem planinskem tekmovanju.

Drugo desetletje

 • prvi markacist Zvone Kupec 1982;
 • prvo orientacijsko tekmovanje;
 • razvijanje znaka Planinskega društva Prebold;
 • upokojenci so predstavljali od 5% do 8% članstva (bili so ena od najbolj aktivnih sekcij v društvu med letoma 1985-1992);
 • do leta 1983 je obstajala tudi Trimčkova planinska pot na našem območju.

  Četrto desetletje

  • prvi spominski pohod Franca Serca leta 2004
  • postavitev bivaka na Golavi (24. 6. 2006)
  • akcija 4 vrhovi za 40 let (2012)
  • novi društveni prostori na občini
  • Japonci na Golavi (2006)