Vodniški odsek

Predstavitev

V našem planinskem društvu od vsega začetka deluje tudi vodniški odsek, v skladu s statutom društva in svojimi lastnimi pravili o vodenju in organiziranju izletniške dejavnosti. Vodniki organizirajo planinske izlete in srečanja ter skrbijo za varnost planincev v gorah.

Vodniško znanje so si vodniki pridobili s šolanjem, ki mu na koncu sledi praktični izpit; med drugim mora obvladati prvo pomoč, varovanje z vrvmi, kar potrebuje pri plezanju ali prečkanju strmin, znati mora zaščititi vsakega udeleženca, poznati reševanje ponesrečenca, vedeti nekaj o pravilni prehrani v gorah.

Po uspešno opravljenem praktičnem izpitu vodnik pridobi licenco A (lahke kopne ture), B (zahtevne kopne ture),  D (zimske ture) itd.

Licenco mora vodnik obnavljati vsake tri leta z enim vikendom izobraževanja.

VOdniški odsek PD Prebold

Vodniki

Načelnik vodniškega odseka,
vodnik

Miran Žohar

Kategorija: A

miranzohar@gmail.com
041 593 673

Predsednik društva, načelnik MO, vodnik

Matic Pečovnik

Kategorija: A, B

matic.pecovnik@hotmail.com
070 550 314

Vodnik

Andrej Polak

Kategorija: A, D

Koledar pohodov

Koledar pohodov za leto 2023