Namenitev dela dohodnine

Upravičenci do sredstev iz naslova dohodnine lahko 1 % odmerjene dohodnine namenimo Planinskemu društvu Prebold in s tem omogočimo delovanje planinskega društva in urejanje in vzdreževanje planinskih poti v okolici Prebolda. To posamezniku ne predstavlja nobenega stroška, saj nameni del dohodnine, ki bi sicer pristal v državnem proračunu.

Tako lahko na enostaven način podpremo naše društvo.

Kako podarim 1% dohodnine?

Posameznemu upravičencu lahko namenite med 0,1 % in 1 %dohodnine. V primeru, da navedete več upravičencev, seštevek posamičnih deležev zanje v obrazcu ne sme presegati 1 %.

Obrazec za namenitev sredstev PD Prebold najdete tukaj. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se ali se še boste odločili, da del dohodnine namenite Planinskemu društvu Prebold!

Namenitev dohodnine PZS PD Prebold