Članarina

Kako postanem član?

  • Osebno v pisarni društva (Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold) v času uradnih ur (vsako prvo sredo v mesecu od 17.30 do 19.00);
  • preko strani clanarina.pzs.si s plačilom s kreditno kartico, kjer izberete društvo PD Prebold, in , člansko znamkico / izkaznico prejmete po pošti;
  • v poletnih mesecih na bencinskih servisih Petrol v Sloveniji in naknadno aktivacija z vpisom podatkov člana preko strani clanarina.pzs.si.

Vse ugodnosti za člane najdete na povezavi:  Ugodnosti za člane

Višina in vrste članarin 2022

Vrsta članstva Naziv članarine Višina po predlogu PZS Višina članarine PD Prebold
A Polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti     60,00 €     55,00 €
kritje stroškov reševanja 25.000 €
zdravstvena asistenca za tujino 10.000 €
območje kritja: cel svet, razen Slovenije
* z družinskim popustom     54,60 €     50,00 €
B Polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti     28,00 €     25,00 €
kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
* z družinskim popustom     22,60 €     20,00 €
B1 Polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti  21,00 € 18,00 €
kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
* z družinskim popustom     18,50 €     16,00 €
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti     18,50 €     16,00 €
tudi za mlade, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
* z družinskim popustom     15,00 €     12,80 €
P+O Predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik        8,00 €        7,00 €
 kritje stroškov reševanja in zdravstvena asistenca za tujino 6.000 €
območje kritja: Evropa in Turčija, razen Slovenije
* z družinskim popustom        6,40 €        5,60 €
IN Oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti, omejen obseg ugodnosti;        8,00 €        7,00 €
zavarovanje ni vključeno, lahko naknadno v skladu z zakonskimi možnostmi
* z družinskim popustom        6,40 €        5,60 €
D Oseba, ki je že član drugega planinskega društva     10,00 €
Podporni člani     10,00 €